เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับรวย

กูจะรวย เชื่อว่าความ รวย ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรวยทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

รวยของเราคือ ความอุดมสมบูรณ์ ความพอเพียง ความไม่ขาดแคลน

อยากมีได้มี อยากไปได้ไป อยากกินได้กิน อยากอะไร เราจัดหามาให้ตัวเองได้

ไม่เดือดร้อนใคร หาได้ด้วยตัวเราเองเหมาะสมกับศักยภาพของเราเอง

 

และรวยในที่นี้ ยังครอบคลุมถึงความรวยอื่น ๆ ด้วย อาทิ

รวยเพื่อน รวยมิตรภาพ รวยสุขภาพกายที่แข็งแรง รวยสุขภาพจิตที่สดใส

รวยรอยยิ้มบนใบหน้า รวยทัศนคติด้านบวก รวยบุญกุศล รวยจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รวยเมตตา รวยน้ำใจ รวยความรู้ เพื่อให้คุณเป็น คนรวยเป็น

 

บางคนมีแต่เงินทอง แต่รวยไม่เป็น เพราะอยากได้มากขึ้นๆๆ ไม่สิ้นสุด

มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ไม่เคยรับรู้ถึงความเป็นคนรวยได้เลยสักวัน

 

และเมื่อคุณตัดสินใจจะเป็นคนรวยแล้ว กูจะรวย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาความรู้

ให้คุณได้อ่าน-ได้ดู-ได้ฟัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คุณนำเนื้อหาสาระความรู้เหล่านั้น

ไปใช้เป็นแนวทางสร้างตัวให้กลายเป็นคนรวยที่ทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเอง และมีความหมายต่อผู้อื่น

(Life Purpose) เพื่อให้คุณรู้ว่าทุกวันที่ลืมตาขึ้นมา เราตื่นขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางอย่างที่สำคัญ

มันจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้คุณลงมือทำไปได้ทุกวัน ยามเหนื่อย ยามท้อ คุณก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยว

ให้ไม่ล้มเลิกระหว่างทาง แล้วความรวยก็จะมาหาคุณในที่สุด