เกี่ยวกับเรา เกี่ยวกับรวย

กูจะรวย เชื่อว่าความ รวย ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรวยทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

รวยของเราคือ ความอุดมสมบูรณ์ ความพอเพียง ความไม่ขาดแคลน

อยากมีได้มี อยากไปได้ไป อยากกินได้กิน อยากอะไร เราจัดหามาให้ตัวเองได้ ไม่เดือดร้อนใคร หาได้ด้วยตัวเราเองเหมาะสมกับศักยภาพของเราเอง และรวยในที่นี้ ยังครอบคลุมถึงความรวยอื่น ๆ ด้วย อาทิ

รวยเพื่อน รวยมิตรภาพ รวยสุขภาพกายที่แข็งแรง รวยสุขภาพจิตที่สดใส รวยรอยยิ้มบนใบหน้า รวยทัศนคติด้านบวก รวยบุญกุศล รวยจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวยเมตตา รวยน้ำใจ รวยความรู้ เพื่อให้คุณเป็น คนรวยเป็น

บางคนมีแต่เงินทอง แต่รวยไม่เป็น เพราะอยากได้มากขึ้นๆๆ ไม่สิ้นสุด

มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเท่าไหร่ แต่ไม่เคยรับรู้ถึงความสุขของการเป็นคนรวยได้เลยสักวัน

และเมื่อคุณตัดสินใจจะเป็นคนรวยแล้ว กูจะรวย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาความรู้ให้คุณได้อ่าน-ได้ดู-ได้ฟัง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คุณนำเนื้อหาสาระความรู้เหล่านั้นไปใช้เป็นแนวทางสร้างตัวให้กลายเป็นคนรวยที่ทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเอง และมีความหมายต่อผู้อื่น(Life’s Purpose) เพื่อให้คุณรู้ว่าทุกวันที่ลืมตาขึ้นมา เราตื่นขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางอย่างที่สำคัญ มันจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้คุณลงมือทำไปได้ทุกวัน ยามเหนื่อย ยามท้อ คุณก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวให้ไม่ล้มเลิกระหว่างทาง แล้วความรวยก็จะมาหาคุณในที่สุด

และที่สำคัญที่สุด ก็คือ
จงเป็น “ผู้รวยสติ” อยู่เสมอ

———————————————————-
หน่วยงาน องค์กรที่สนใจติดต่อเพื่อบรรยายสร้างความมั่นใจ สร้างกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อกระตุ้นความคิดให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต สามารถส่งข้อความมาทาง Inbox ของ Facebook Fan Page “กูจะรวย” 
หรือ
Tel : 08 4457 4456
Email : popzilar@hotmail.com